Śmieci Asenizacja

(>500) Śmieci Asenizacja

 • Eko-Żory. Sp. z O.O.

  Śląskie, Ul. Węglowa 1144-240 Żory(32) 435-80-11

  ... - Urządzenia, Asenizacja, Przemysł i Produkcja, Utylizacja, Wywóz Śmieci, Wysypiska Śmieci,...


 • Ag-Complex. Sp. z O.O.

  Mazowieckie, Ul. Marywilska 4403-042 Warszawa22 814 08 16

  ... Przedsiebiorstwa, Odpadów, Gruz, Wywóz Śmieci Asenizacja, Przemysł Produkcja, Wywóz i Składowanie...


 • Agos-Gemes. Sp. z O.O.

  Śląskie, Ul. Barbary 21 a40-053 Katowice(32) 251-53-09

  ... Śmieci, Badania Terenu, Instytuty i Ośrodki Naukowe, Uzdatnianie, Geofizyka Uslugi, Usuwanie,...


 • Algader Hofman. Sp. z O.O.

  Mazowieckie, Ul. Wólczyńska 133 Bud. 11B01-919 Warszawa(22) 864-94-99

  ... Doradztwo, Opakowania, Wysypiska Śmieci, Asenizacja, Rzeczoznawcy Majątkowi i Ubezpieczeniowi,...


 • Am Trans Progres Sp. z O.O.

  Wielkopolskie, Ul. Sarmacka 761-616 Poznań(61) 656-97-37

  Zagospodarowanie Odpadów Przemysłowych Niebezpiecznych i innych niż Niebezpieczne. ... Śmieci, Unieszkodliwianie Odpadów, Surowce Wtórne - Skup, Używanie Azbestu, Odpady, Utylizacja,...


 • Astwa. Sp. z O.O.

  Podlaskie, Ul. Kombatantów 415-102 Białystok(85) 653-95-93

  ... Ciągów Komunikacyjnych, Ekologia, Śmieci Asenizacja, Oczyszczanie - Przedsiębiorstwa, Nieczystości...


 • Atmoservice. Sp. z O.O.

  Wielkopolskie, Ul. Rakoniewicka 1860-111 Poznań(61) 832-35-25

  Atmosfera, Środowisko, Ochrona Środowiska, Zanieczyszczenia, Powietrze, Woda, Analizator, Pył Zawieszony, Pm 10, Pm 2 5, Pm 1, Aspirator, Próbnik, Pobornik, Systemy Pomiarowe, Stacja Pomiarowa ... Asenizacja, Aparaty Badawcze, Systemy Pomiarowe Ochrony Środowiska, Odory, Aspiratory, Oczyszczanie...


 • Auer Polska. Sp. z O.O.

  Mazowieckie, Warszawska 1505-152 Czosnów(22) 785-98-10

  ... Asenizacja, Drgania - Pomiary, Obrabiarki, Oczyszczanie - Przedsiębiorstwa, Oczyszczarki,...


 • Zakład Badania Wód i Ścieków

  Zachodniopomorskie, Królewicza Kazimierza 4C71-550 Szczecin50 258 27 82

  ... - Usługi Komunalne, Wywóz Śmieci, Administracja i Polityka, Asenizacja, Usuwanie, Utylizacja -...


 • Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

  Śląskie, Ul. Św. Huberta 3540-543 Katowice32 209 50 08

  ... Asenizacja, Woda - Badanie, Rekultywacja Terenu, Oczyszczalnie Ścieków - Przydomowe, Dźwięk, Cdpgs,...


 • Chemeko-System. Sp. z O.O.

  Dolnośląskie, Jerzmanowska 4 -654-519 Wrocław(71) 338-40-87

  Śmieci, Linia do Produkcji Paliw Alternatywnych, Odbiór Gruzu, Odbiór Odpadów, Odbiór Odpadów Budowlanych, Odbiór Odpadów Komunalnych, Odbiór Odpadów Przemysłowych, Odbiór Odpadów Przemysłowych...


 • Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

  Mazowieckie, Konwaliowa 703-194 Warszawa(22) 811-16-16

  ... Wywóz Śmieci, Dźwięk, Medycyna Rodzinna, Odpady - Usługi Komunalne, Asenizacja, Rekultywacja...


 • P. U. K. Corimp Sp. z O.O.

  Kujawsko-Pomorskie, Ul. Wojska Polskiego 6585-825 Bydgoszcz52 3208180

  P.U.K. Corimp Spółka z O.O. Świadczy Usługi w Zakresie: - Odbiór Odpadów Komunalnych, Przemysłowych i Transport Odpadów z Miejsc ich Powstawania do Miejsc Odzysku lub Unieszkodliwiania, - Odbiór ... Śmieci, Ochrona Środowiska, Wywóz Śmieci Asenizacja, Oczyszczanie Przedsiębiorstwa, Wywóz Śmieci,...


 • Emipro. Sp. z O.O.

  Małopolskie, Ul. Wielicka 25030-663 Kraków(12) 288-29-59

  Pomiary Emisji Dioksyn, Furanów, Badanie Stężeń i Emisji Zanieczyszczeń ... Dioksyny, Analizy Gleby, Wysypiska Śmieci, Asenizacja, Oczyszczalnie Ścieków - Przydomowe, Pył,...


 • Eco-Abc. Sp. z O.O.

  Łódzkie, Ul. Przemysłowa 797-400 Bełchatów(44) 633-37-72

  Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych i Weterynaryjnych. Unieszkodliwianie/Utylizacja Odpadów Medycznych ... Utylizacja Odpadów Śmieci, Uzdatnianie, Rekultywacja Terenu, Asenizacja, Ochrona Środowiska,...


 • Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju

  Dolnośląskie, Białoskórnicza 2650-134 Wrocław(71) 343-08-49

  ..., Fundacje Ekologiczne, Odpady - Usługi Komunalne, Asenizacja, Wysypiska Śmieci, Uzdatnianie


 • Ekobudex. Sp. z O.O.

  Pomorskie, Ul. Kościerska 780-328 Gdańsk(58) 554-85-65

  ... Śmieci, Oczyszczalnie Ścieków - Przydomowe, Ekologia, Oczyszczalnie Ściekow, Tunele Rozsączające,...


 • Eko Dolina. Sp. z O.O.

  Pomorskie, Ul. Aleja Parku Krajobrazowego 9984-207 Łężyce58 672 50 00

  ... Asenizacja, Metale Kolorowe, Składowisko, Butelki Pet, Kruszywo Budowlane, Kompostowanie Odpadów...


 • Eko-Efekt. Sp. z O.O.

  Lubelskie, Ul. Prusa 820-064 Lublin(81) 747-43-53

  Eko-Efekt Sp. z O.O., Detektory Gazów, Detektory Fotojonizacyjne, Detektory Radiacji, Bezprzewodowe Systemy Wykrywania Gazów Niebezpiecznych, Materiały Filtracyjne dla Środowiska ... Śmieci, Detektor Radiacji, Detektor Gaz, Materialy Filtracyjne, Sprzedaż, Dźwięk, Rurki Wskaźnikowe...


 • Eko-Filtr. Sp. z O.O.

  Świętokrzyskie, Ul. Pułaskiego 7 M. 526-200 Końskie(41) 372-76-38

  Eko-Filtr - Oferujemy: Filtry Pulsacyjne, Filtry Patronowe, Baterie Cyklonowe, Filtry Nabojowe, Filtry Poziome, Filtrocyklony, Śluzy Gumowe, Filtry Kieszeniowe, Instalacje Odpylające, Filtry Workowe ... Asenizacja, Urządzenia Ochrony Powietrza, Cyklony, Worki Filtracyjne, Utylizacja - Urządzenia,...


 • Ekohigiena Aparatura. Sp. z O.O.

  Dolnośląskie, Ul. Malczycka 155-300 Środa Śląska71 317 68 50

  Ekohigiena Aparatura Aspiratory Osobiste Aspiratory Stacjonarne Liczniki Cząstek Kalibratory Przepływu Generatory Aerozoli ... Wysypiska Śmieci, Odpady - Usługi Komunalne, Surowce Wtórne - Skup, Recykling, Asenizacja,...


 • Ekola. Organizacja Odzysku Odpadów i Opakowań Sa

  Podlaskie, Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego 4 Lok. 21515-111 Białystok(85) 662-30-09

  Oooio Ekola S.A. jest Spółką, która Powstała Zgodnie z Wymogami Ustawy o Obowiązkach Przedsiębiorców w Zakresie Gospodarowania Niektórymi Odpadami oraz o Opłacie Produktowej i Depozytowej (Dz. U. Nr ... Asenizacja, Aty Produktowe, Surowce Wtórne - Skup, Recykling Blachy, Recykling Opakowań, Ata...


 • Eko-Logis

  Dolnośląskie, Cicha 551-659 Wrocław514 006 006

  Wywóz Gruzu Wrocław, Nieczystości Wrocław, Odpady ... Śmieci Wrocław, Przerób Odpadów Wrocław, Kontenery na Gruz Wrocław, Nieczystości Wrocław, Recykling...


 • Energe. Sp. z O.O.

  Małopolskie, Ul. Płaszowska 1132-005 Niepołomice(12) 281-35-83

  ... Śmieci, Krakow, Rekultywacja Terenu, Drgania - Pomiary, Wysokościowe Prace, Niepolomice, Prace...


 • Environ Poland. Sp. z O.O.

  Mazowieckie, Ul. Bytomska 5 a01-612 Warszawa(22) 833-09-36

  ... Ochrona Srodowiska, Asenizacja, Odpady - Usługi Komunalne, Wysypiska Śmieci, Oczyszczalnie Ścieków...


 • Ferind. Sp. z O.O.

  Małopolskie, Bociana 631-234 Kraków12 415 66 63

  ... Rurowe, Wywóz Śmieci, Pyły, Przenośnik, Surowce Wtórne - Skup, Asenizacja, Zgrzebłowe,...


 • Filterpol

  Łódzkie, Ul. Piliczna 108 a97-213 Smardzewice(44) 710-83-61

  Firma Filterpol Oferuje Państwu Wysokiej Jakości Filtry Powietrza, między Innymi Kieszeniowe oraz Kasetowe oraz Filtry Typu Paint Stop. Stosujemy Nowoczesne Rozwiązania, między Innymi Węgiel Aktywny ... Śmieci, Ochrona Środowiska, Odpady - Usługi Komunalne, Analizy, Administracja Polityka, Utylizacja,...


 • Sgp S.C.

  Wielkopolskie, Al. Powstańców Wielkopolskich 16464-920 Piła(67) 215-11-12

  ... Śmieci, Projektowanie Oczyszczalni, Ochrona Srodowiska, Dźwięk, Rekultywacja Terenu, Transport...


 • Grupowa Oczyszczalnia Ścieków. Sp. z O.O.

  Łódzkie, Ul. Sanitariuszek 6693-469 Łódź42 640 47 80

  ... Zkf, Wysypiska Śmieci, Recykling, Zamkni Fermentacyjne, Asenizacja, Oczyszczalnie Ścieków -...


 • Merta & Merta. Sp. z O.O.

  Dolnośląskie, Ul. Jerzmanowska 4 -654-519 Wrocław71 373 78 11

  Zakład Recyklingu Gruzu, Hurtownia Materiałów Budowlanych z Odzysku Kruszenie, Sortowanie Selekcjonowanie Kruszyw Granitowych, Asfaltowych, Betonowych i Ceglanych ... Asenizacja, Odpady - Usługi Komunalne, Odpady Budowlane, Oczyszczanie - Przedsiębiorstwa, Ochrona...


 • Haller S.A.

  Śląskie, Ul. Obroki 13340-833 Katowice32 351 22 00

  ... Śmieci, Oczyszczanie - Przedsiębiorstwa, Ochrona Środowiska, Sprzedaż, Ekologia, Usuwanie, Analizy,...


 • Inwest-Eko. S.J.

  Świętokrzyskie, Ul. Złota 2325-015 Kielce41 343 15 17

  ... Śmieci, Geologia i Kartografia, Geologia Inżynierska, Drgania Pomiary, Asenizacja, Dźwięk,...


 • Kk Balers International. Sp. z O.O.

  Pomorskie, Trakt Świętego Wojciecha 31/37 Pok. 1980-044 Gdańsk58 324 97 41

  Kk Balers Zajmuje się Produkcją oraz Sprzedażą Szeregu Maszyn do Rozdrabniania, Prasowania i Belowania Różnych Rodzajów Odpadów, Zarówno Komunalnych, jak i Segregowanych, Wtórnych. Zgodnie z ... Oczyszczalnie Ścieków - Przydomowe, Wysypiska Śmieci, Gospodarka Odpadami, Wywóz Śmieci, Asenizacja


 • Lemitor Ochrona Środowiska. Sp. z O.O.

  Dolnośląskie, Ul. Długosza 4051-162 Wrocław(71) 325-25-90

  Firma Lemitor.Com.Pl już od 1990 Zajmuje się Profesjonalnymi Pomiarami Emisji Hałasu. Posiadamy Oddziały w Bydgoszczy, Szczecinie i Wrocławiu. Wykonujemy także Analizę Wód i Ścieków. ... Śmieci, Administracja i Polityka, Analiza Wody Ścieków, Analiza Ścieków, Sprzedaż, Pomiary Hałasu,...


 • Mlu. Sp. z O.O.

  Śląskie, Ul. Połomińska 1640-585 Katowice(32) 251-93-54

  ... Śmieci, Energetyka i Gazownictwo, Systemy Immisyjne, Dźwięk, Pomiarowe Urządzenia, Ochrona...


 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Sp. z O.O.

  Dolnośląskie, Ul. Wolności 161 /16358-560 Jelenia Góra(75) 642-01-00

  Mpgk, Jelenia Góra, Remonty Dróg i Mostów, Budowa Dróg, Utrzymanie Czystości, Wywóz Nieczystości, Konserwacja Terenów Zielonych, Nasadzanie Drzew, Koszenie Trawników ... Śmieci, Higiena, Oczyszczanie, Przemysł Produkcja, Usługi Pogrzebowe, Recykling, Jeleniej,...


 • Mpo. Sp. z O.O.

  Podlaskie, Ul. 27 Lipca 6215-950 Białystok(85) 676-83-00

  Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Mpo Sp z o o w Białymstoku ... Stacja Paliw, Administracja i Polityka, Śmieci Asenizacja, Składowanie Odpadków, Odpadów Płynnych,...


 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Sp. z O.O.

  Zachodniopomorskie, Gdańska 12B70-660 Szczecin91 462 39 75

  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z O.O. Zajmujemy się Odbiorem nie tylko Odpadów Komunalnych, ale również Wielkogabarytowych, Złomu, Gruzu, Odpadów Niebezpiecznych, Płynnych, Świadczymy ... Pojemnik, Asenizacja, Oczyszczanie Przedsiębiorstwa, Kontenery, Kontener, Śmieci, Wysypiska Śmieci...


 • Małopolska Wytwórnia Maszyn Brzesko. Sp. z O.O.

  Małopolskie, Ul. Szczepanowska 2132-800 Brzesko(14) 686-40-00

  Adresatem Naszej Działalnosci jest Szerokie Grono Przedsiębiorstw Komunalnych, Srodowiska i Samorzady Lokalne.Przedmiotem Działalnosci Firmy jest Produkcja Maszyn i Urzadzeń dla Ochrony Srodowiska. ... Śmieci, Usługi dla Domu i Ogrodu, Śmieci Asenizacja, Ciągniki, Ochrona Środowiska, Odpadów,...


 • Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska. Sp. z O.O.

  Śląskie, Ul. Owocowa 840-158 Katowice(32) 259-70-37

  Sprawdź, Badania w Zakresie Ochrony Środowiska: Akredytowane Laboratorium Badawcze, Analiza Wody i Ścieków, Monitoring Składowisk, Badanie Odpadów, Raporty, Pobieranie Próbek w Całej Polsce, Dokumenty ... Śmieci, Usuwanie, Drgania - Pomiary, Utylizacja, Grunty, Raporty, Recykling, Sprzedaż,...


 • Eco-Solutions Kraków Recykling

  Małopolskie, Aleksandry 23 Lok. 15530-837 Kraków50 265 55 03

  ... Śmieci, Recykling, Kosze, Dźwięk, Usuwanie, Utylizacja, Administracja i Polityka, Administracja...


 • Operator. Sp. z O.O.

  Śląskie, Ul. 3 Maja 45 a44-230 Czerwionka-Leszczyny32 431 96 71

  ... Produkcja, Usługi Transportowe, Wywóz Śmieci Asenizacja, Wywóz Smieci Asenizacja, Składowanie,...


 • Opex. Sp. z O.O.

  Pomorskie, Ul. Matejki 680-232 Gdańsk(58) 345-20-62

  ... Śmieci, Decyzja, Oszcz Dno Energii, Dźwięk, Emisja Zanieczyszczeń, Ochrona Środowiska, Limit, Normy...


 • Ecg Orbital. Sp. z O.O.

  Pomorskie, Ul. Wierzbowa 3681-558 Gdynia58 662 04 30

  Raport Oddziaływania na Środowisko, Pozwolenia Zintegrowane ... Śmieci, Pozwolenia Zintegrowane, Woda - Badanie, Oddziaływanie, Ippc, Surowce Wtórne - Skup,...


 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Sp. z O.O.

  Zachodniopomorskie, Ul. Cieślaka 6 C78-400 Szczecinek94 374 07 80

  ... Asenizacja, Wywóz i Składowanie Odpadków, Przemysł i Produkcja, Przemysł Produkcja, Administracja I...


 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Sp. z O.O.

  Pomorskie, Ul. Szczecińska 11276-200 Słupsk59 843 40 22

  ... Asenizacja, Oczyszczanie - Przedsiębiorstwa, Ochrona Środowiska, Oczyszczanie Przedsiebiorstwa,...


 • Presseko. Sp. z O.O.

  Wielkopolskie, Ul. Obornicka 162-005 Bolechowo-Osiedle61 812 62 54

  Presseko - Bolechowo : Unieszkodliwianie, Recykling, Utylizacja, Odbiór Odpadów Niebezpiecznych, Ciekłych, Stałych. Transport i Składowanie Odpadów Niebezpiecznych ... Śmieci, Trujące Odpady, Toksyczne Odpady, Sprzedaż, Decyzja na Unieszkodliwianie Odpadów, Recykling...


 • Proftech. Sp.J.

  Śląskie, Maronia 4441-506 Chorzów(32) 247-37-24

  ... Asenizacja, Recykling, Dać, Analizy, Laboratorium Akredytowane, Filtry Workowe, Operaty Ochrony...


 • Projprzem-Eko. Sp. z O.O.

  Kujawsko-Pomorskie, Osiedlowa 189-203 Zamość52 384 00 25

  ... Asenizacja, Ochrona Środowiska, Oczyszczanie - Przedsiębiorstwa, Rekultywacja Terenu, Wywóz Śmieci...


 • Proko. Sp. z O.O.

  Śląskie, Ul. Franciszkańska 541-200 Sosnowiec(32) 266-20-00

  Firma Proko Dostarcza Rozwiązania dla Przemysłu z Myślą o Ochronie Srodowiska. Transport Pneumatyczny, Filtry Pulsacyjne oraz Instalacje Odpylające to tylko Część z Nich. ... Śmieci, Rekultywacja Terenu, Oczyszczalnie Ścieków - Przydomowe, Recykling, Transport Mechaniczny,...


Dalsze wyniki dla: Śmieci Asenizacja

Filtr wyszukiwarki: