Kid Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Terapia Dysleksji i Adhd Rumia - Produkty - Metoda Warnkego

Metoda Warnkego

Metoda-Warnkego
Jest to nowoczesna metoda terapeutyczna od wielu lat wykorzystywana przez terapeutów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, natomiast od 2010 roku również w Polsce. Przeznaczona jest do terapii trudności szkolnych, a w szczególności zaburzeń czytania i pisania, dlatego też z powodzeniem stosowana jest u dzieci z dysleksją i dysortografią. Jej nowatorstwo polega na oddziaływaniu na przyczyny trudności w pisaniu i czytaniu, a nie jedynie na ich objawy. W badaniach nad efektywnością terapii wykazano, że u uczniów, którzy otrzymali dodatkowe lekcje w czytaniu i pisaniu (tradycyjny trening) nastąpiła poprawa o 6,3%, a w grupie uczestniczącej w treningu funkcji podstawowych i treningu lateralnym według Metody Warnkego poprawa wyniosła 42,6%. Terapia Metodą Warnkego składa się z siedmiu kroków. Zadania wykonywane są przy pomocy specjalistycznego urządzenia medycznego. Zadaniem dziecka jest odpowiednio (zgodnie z instrukcją do każdego z zadań) reagować na prezentowane przez urządzenie bodźce wzrokowe i słuchowe, co stymuluje jego mózg. W miarę poprawnego wykonywania zadań ich trudność stopniowo wzrasta dostosowując się do umiejętności dziecka. Efekty pracy z wykorzystaniem Metody Warnkego są długotrwałe. Doświadczenie pokazuje, że po treningach Metodą Warnkego, dzieci dyslektyczne po powrocie ze szkoły są mniej zmęczone, a wykonywanie zadań domowych staje się szybsze i przyjemniejsze.

Inne punkty