NG Data Care - Produkty

Agencja Ochrony „ RR Security” świadczy usługi konwojowania wartości pieniężnych, dzieł sztuki oraz przedmiotów wartościowych, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim


ABI-Warszawa

IBA pod nazwą usługi ABI Warszawa oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zewnętrzej obsługi bezpieczeństwa danych oraz wdrażania wewnętrznych systemów ochrony danych osobowych. Zespół ekspertów ABI Warszawa składa się z sześciu pracowników posiadających bogate doświadczenie w zakresie wdrażania